Ga naar de inhoud

Partners

Door de brede inzet van de diverse partners aan het platform ‘Bewegen voor je brein’ ontstaat er een vorm van kennis delen die uniek genoemd mag worden in Nederland. Kenmerkend aan de deelnemende partners is dat zij allen hun kennisdeel inbrengen zonder direct financieel belang. Kernbegrip in alle acties is dat bewegen het middel is tot verandering en deze informatie voor iedereen beschikbaar moet zijn.

Voor het realiseren van de doelstellingen en missie zijn we bezig met het opzetten van een samenwerking / netwerkorganisatie bestaande uit deskundigen van kenniscentra, ggz-instellingen, onderwijsinstellingen, beroepsverenigingen en patiëntenverenigingen. Hieronder het overzicht welke partijen ons inmiddels steunen en waarmee een vorm van samenwerking is overeengekomen.

Beroepsverenigingen

Kenniscentra

Onderwijsinstellingen

Opleidingsinstituten

Overigen

Het dagelijks bestuur wordt ondersteund door een Team van professionals en onze Raad van Advies & Comité van Aanbeveling.

Indien u geïnteresseerd bent om een bijdrage te leveren aan dit digitale platform neem dan contact op met Han Baeten via info@bewegenvoorjebrein.nl 

Ook verschillende bekende professionals ondersteunen het initiatief ‘Bewegen voor je Brein’. Bekijk hier hun videoboodschap.