Ga naar de inhoud

Bokscoaching

Boksen is een van de beweeginterventies die bewust ingezet kan worden voor persoonlijke bewustwording en ontwikkeling, vergroten van sociale competenties en vergroten van sociale weerbaarheid. Berend Oosterhuis van www.Bokscoaching.nl heeft op ons verzoek voor Bewegen voor je Brein onderstaand artikel geschreven.

Je ziet het momenteel eigenlijk overal: coaches. Er zijn erg veel goede coaches in Nederland beschikbaar, en daar willen wij graag bij horen! Wat ons onderscheidt? Wij gebruiken vechtsport als leerinterventie. Daarom de naam Bokscoaching.nl

Dat is lekker duidelijk en direct. Daar houden wij vechtsporters wel van.

Wat is Bokscoaching?

We doen drie dingen: trainingen in organisaties over teams, leiderschap en talentontwikkeling. Één op één coaching en therapie. En de Academy, waarbij we andere coaches, psychologen, therapeuten en sportinstructeurs leren om vechtsport verantwoord in te zetten als leerinterventie. Op dit moment zitten wij op acht plekken in Nederland met 13 mensen. Het hoofdkantoor in Zwolle.

Wij geloven dat leren en ontwikkelen effectiever en sneller gaat door ervaringsleren. Dus niet alleen maar leren via taal, maar ook andere hersengebieden daarbij betrekken. We willen meerdere zintuigen activeren in een impactvol leerproces. Wij gaan dus niet even lekker boksen en dan erover praten. Wij gaan integraal je thema’s behandelen terwijl je beweegt, met vechtsport als middel.

Wat is onze methode?

Na jaren lang praktijkervaring integreren met theorie, hebben we gebouwd aan een model waarmee we kunnen onderbouwen en overdragen.

Dat is de B.O.K.S.coaching methode geworden. Waarin BOKS staat voor: Bewegen, Ontdekken, Koppelen en Stappen zetten.

Het is een afgeleide van de theorie van F.Korthagen. Een model dat veel gebruikt wordt in onderwijs- en zorgopleidingen. Als jij een sociale studie gedaan hebt ken je het misschien wel.

Bewegen ­

We starten met beweging, omdat dat een leerproces initieert en versneld. In die beweging kun je heel veel ontdekken. Je kunt op basis van de hulpvragen die jouw cliënt stelt, een werkvorm of meerdere werkvormen kiezen (arrangeren) die het thema expliciet maken. Zo kun je heel goed oefenen met sterker staan, je ruimte innemen, grenzen aangeven, contact maken en bijvoorbeeld conflicten aangaan. Dit wordt heel snel duidelijk zodra je iemand laat boksen.

Vechtsport is heel expliciet, heel frontaal. Er is rechtstreeks oogcontact. Er is direct fysiek contact, wij zeggen altijd: het lijf liegt niet. Je kunt nog zo’n mooi verhaal houden, maar in je lichaam zie je direct wat er echt aan de hand is.

Wij hebben een grote koffer met allerlei werkvormen waarmee je dit op een toegankelijke en veilige manier kunt doen. Maar met alleen een serie werkvormen, ben je er nog lang niet. Bewegen is het begin van het leerproces.

Ontdekken

Waar wij veel gebruik van maken is de wijsheid uit de opleiding psychomotorische therapie (PMT aan Windesheim, waar Fred Dijk en Pim Hoek werkzaam zijn). Een manier om te reflecteren op wat er gebeurt, is je vragen aan je cliënt uit te splitsen op drie of vier niveaus. Denken, voelen, handelen. Of iets makkelijker: DVD’tje, denken, voelen en doen. Daar kun je in bepaalde gevallen ook de dimensie “willen” aan toevoegen. Dit is gebaseerd op het werk van Psycholoog Epstein. Die stelde dat deze vier dimensies een integraal proces vormen.

Koppelen

Na dit ontdekken, ofwel het reflecteren op wat je hebt gedaan, gedacht en gevoeld, kun je dit koppelen aan theorie en/of praktijk. Voor het overzicht gebruik ik hier alleen even de praktijk.

Je kunt vragen: voor welke patronen in jouw leven staat jouw gedrag hier en nu op de mat? Als het gaat over ruimte innemen bijvoorbeeld. Waarschijnlijk zul je boksend gedrag zien, dat als metafoor staat voor wat iemand in het dagelijks leven doet. Als iemand, of een team komt met de vraag: help ons ruimte in te nemen, zullen ze waarschijnlijk in het boksen de confrontatie ontwijken.

Je kunt deze koppeling naar de praktijk vertalen naar verleden, heden en de toekomst. Als je terugblikt:

 • Waar komt dit vandaan?
 • Hoe is dit ontstaan?
 • Hoe staat jouw gedrag in je werk voor jouw rol die je vroeger had in het gezin?
 • In welke belangrijke gebeurtenissen in het verleden gebeurde er iets vergelijkbaars?

En dan het hier en nu.

 • Wanneer gebeurt dit?
 • Doe je dit zowel thuis als op het werk?
 • Wat levert het jou op?
 • En wat kost jou dit?
 • Welke kracht en kwetsbaarheid zit er in je gedragspatronen?

En zo kun je de praktijk in het verleden en het heden bespreekbaar maken.

De andere dimensie van de praktijk is de toekomst.

 • Waar wil je naartoe?
 • En waar ga je naartoe als jij hier en nu jouw gedrag niet veranderd?
 • Wat zou je willen?
 • Wie wil je worden, wie wil je zijn?
 • Welke weerstand ga je waarschijnlijk tegenkomen?

Een interventie die je dan kunt doen (…en hier geef ik eventjes mijn goud weg…) Dat je met iemand gaat boksen op de manier zoals hij of zij zou willen dat hij acteert in het dagelijks leven. Je kunt hier ook een cijfer aangeven. Welk cijfer geef jij nu jouw ‘opkomen voor jezelf’? Een zes? Oké wil je dan eens gaan boksen alsof het een acht is?

Stappen zetten

Na deze leerervaringen met daaraan gekoppeld reflectie, is het wel belangrijk dat er een transfer plaatsvindt. Ofwel: een vertaling van de trainingsruimte naar de praktijk van alledag. Dus welke concrete gedragsdoelen kun je iemand meegeven? Of zoals Ben Tiggelaar adviseert: aan welke ontwikkeldoelen zou iemand kunnen werken? Dus als ‘opkomen voor jezelf’ nu een zesje is, wat kun jij dan doen om daarin te groeien in de komende 14 dagen?

En zo zetten wij vechtsport in, om mensen te begeleiden en te behandelen.

Wat kun jij daarmee?

Feitelijk kun je de boksende werkvormen vervangen door elke andere willekeurige beweegvorm. Het “bewegen” van de BOKScoaching methode hoeft geen boksen te zijn!

Misschien ben jij goed in voetbal, hardlopen of fietsen. En wat denk je van de pedagogische implicaties van wandklimmen of dansen? Stel je toch eens voor dat je mensen in relatietherapie met elkaar laat dansen? Gelukkig voor mijn vrouw dans ik niet te vaak met haar. Maar boksen doen we wel regelmatig samen.

Misschien lees jij dit, en denk je: ‘Yes hier kan ik wat mee in mijn werk als coach of therapeut.’ Voel je vrij, doe er iets moois mee en dien je medemens.

Meer weten?

Wil jij meer weten over onze opleidingsmogelijkheden en het bedrijf? Kijk dan eens op onze website: www.bokscoaching.nl/academy
En misschien gaan we jou eens ontmoeten op een van onze cursusdagen.
Leef vrij, beweeg elke dag!